Afgelastingen

Indien er wedstrijden zijn afgelast dan staan deze in het rood aangegeven. Mocht u twijfelen dan kunt u op zaterdag ochtend vanaf 7.30 uur bellen naar de voetbal op telefoonnummer: 078 674 40 73 of op 078 674 1704.

Met regelmaat zijn er vragen, waarom er bijvoorbeeld niet op vrijdagavond al afgekeurd kan worden. Als vereniging zijn wij gebonden aan regels die door K.N.V.B. zijn opgesteld.

Door wie wordt er afgelast:
– K.N.V.B. algehele afgelasting
– K.N.V.B. West 2, afgelasting van het district
– De consul van de eigen vereniging, deze keurt de velden ’s-morgens vroeg, dus op zaterdag, meestal rond 07.30 uur. Een vereniging moet de velden bijtijds goed of afkeuren, zodat de bezoekende vereniging voldoende reistijd heeft om op tijd aanwezig te zijn.

Een bezoekende vereniging heeft geen invloed op het goed of afkeuren van de velden.

Zodra afgelastingen bekend zijn, worden deze op de website geplaatst.

Procedure bij afgelastingen

Wij zijn in de gelukkige omstandigheid dat onze vereniging  een kunstgrasveld heeft. Dit betekent dat we bij slechte omstandigheden van de overige velden kunnen uitwijken naar veld 4. Maar hoe zit dat nu precies? Welke elftallen moeten uitwijken bij een algehele afgelasting en welke elftallen hebben die verplichting niet? Dit document verschaft helderheid over de KNVB bepalingen.

Ons kunstgrasveld is niet bij de KNVB aangemeld. Dat wil zeggen dat wanneer ons eerste elftal door slechte weersomstandigheden niet op het hoofdveld kan spelen er door het 1e elftal niet uitgeweken mag worden naar veld 4. Dit geldt bij gedeeltelijke afgelasting van competitiewedstrijden. Bij bekerwedstrijden dient bij gedeeltelijke afgelasting wel naar kunstgrasveld uitgeweken te worden. Bij een algehele afgelasting wordt er vanzelfsprekend niet op de velden gevoetbald. Wel kan er vriendschappelijk op veld 4 gespeeld worden. Dit gaat in overleg met het wedstrijdsecretariaat junioren en senioren.

Volgorde van spelen op kunstgras bij afgelasting.

  1. Bekerwedstrijden (KNVB) 1e elftal gaan voor categorie A competitiewedstrijden van andere elftallen.
  2. Indien 1e elftal geen bekerverplichtingen heeft, gaan categorie A competitiewedstrijden van overige elftallen voor. Dit zijn bij v.v. Strijen 2e en 3e elftal.
  3. Indien er geen categorie A competitiewedstrijden thuis gespeeld worden, gaan bekerwedstrijden voor elftallen uit de B-categorie voor. Het wedstrijdsecretariaat bepaalt bij meerdere bekerwedstrijden die thuis gespeeld dienen te worden welk team uiteindelijk op kunstgras mag spelen.
  4. Indien er geen bekerverplichtingen zijn dan komen alle elftallen die uitkomen in de B-categorie, alle jeugd- en seniorelftallen met uitzondering van 1e t/m 3e elftal, in aanmerking om op veld 4 te spelen. Hierbij wordt rekening gehouden met de al geprogrammeerde aanvangstijd van de wedstrijd (dit i.v.m. logistiek) en het aantal competitiewedstrijden dat een elftal reeds gespeeld heeft. De KNVB streeft ernaar dat het aantal competitie rondes voor alle elftallen in enige mate gelijk loopt. M.a.w.. stel dat het 4e elftal nog 3 competitiewedstrijden te gaan heeft en de B2 moet er nog 7, dan geeft de KNVB aan dat B2 voorrang moet hebben om op kunstgras te spelen. Ook in dit voorbeeld zal in goed overleg met de twee eerder genoemde wedstrijdsecretariaten bepaald worden welke teams op kunstgras dienen te spelen.

Wellicht nog ten overvloede, het is de consul Ron de Baat die bepaalt of de velden wel of niet bespeelbaar zijn!

Voor nadere toelichting over afgelasting verwijs ik u graag naar het zogenaamde Bewaarnummer van de KNVB, hoofdstuk 1.3 , pagina 9.

Wij vertrouwen u hiermee van dienst te zijn.

Wedstrijdsecretariaat junioren en senioren, Gaby Geelhoed