Lidmaatschap

Huishoudelijk Reglement

Aan- en afmelden, hoe gaat dat ?

Afmeldingen (jeugd en senioren) kunnen slechts schriftelijk plaatsvinden onderstaand formulier, of per post aan: VV Strijen, Postbus 5828 , 3290 AC Strijen
  • Aanmelding, wijziging of opzegging leden kan via onderstaand formulier.

Onderstaande contributie bedragen gelden vanaf 1 januari 2018.

  Automatische Incasso / Factuur  
Leden tot en met 12 jaar € 36,00 Per kwartaal
Leden tot en met 17 jaar € 47,00 Per kwartaal
Leden 18 jaar en ouder € 58,00 Per kwartaal
     
Rustend lid tot 65 jaar € 25,00 Per kwartaal
Rustend 65 jaar en ouder € 20,00 Per kwartaal
Donateur tot 65 jaar € 40,00  Jaarlijks
Donateur 65 jaar en ouder € 27,00  Jaarlijks

Bij afmelding is de contributie verschuldigd ingevolge artikel 6 van het Huishoudelijk Reglement

Automatische incasso vergemakkelijkt de administratie van de vereniging en heeft onze voorkeur. Om kosten te besparen zullen wij bij niet- automatische incasso de factuur via e-mail aan u versturen.Bij ontbreken van een e-email adres zullen wij de factuur aan u opsturen.

Aan en afmelden leden uitsluitend schriftelijk via het postadres of via onderstaand formulier:

Indien onderstaand formulier niet werkt graag alle gegevens mailen naar info@vvstrijen.nl

Ik vul dit formulier in vanwege een:

Soort Lid:

Indien nieuw jeugdlid heeft u zoon/dochter al meegetraind ?

Voorletters

Voornaam + Achternaam

Straat / Huisnummer:

Postcode / Woonplaats:

Telefoonnummer:

Uw email (verplicht)

Geslacht:

Geboortedatum:

Soort legitimatie:

Legitimatie nummer:

Betaalwijze: ( verplicht invullen )

Emailadres voor administratie, factuur per email en mailing ( verplicht invullen )

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de v.v. Strijen om de contributie af te schrijven van:

IBANnummer:

Ter name van:

Opmerkingen:

Vul onderstaande code in ter beveiliging van uw gegevens: