Lidmaatschap

Huishoudelijk Reglement

Aan- en afmelden, hoe gaat dat ?

Afmeldingen (jeugd en senioren) kunnen slechts schriftelijk plaatsvinden onderstaand formulier, of per post aan: VV Strijen, Postbus 5828 , 3290 AC Strijen
  • Aanmelding, wijziging of opzegging leden kan via onderstaand formulier.

Onderstaande contributie bedragen gelden vanaf 1 januari 2018.

  Automatische Incasso / Factuur  
Leden tot en met 12 jaar € 36,00 Per kwartaal
Leden tot en met 17 jaar € 47,00 Per kwartaal
Leden 18 jaar en ouder € 58,00 Per kwartaal
     
Rustend lid tot 65 jaar € 25,00 Per kwartaal
Rustend 65 jaar en ouder € 20,00 Per kwartaal
Donateur tot 65 jaar € 40,00  Jaarlijks
Donateur 65 jaar en ouder € 27,00  Jaarlijks

Bij afmelding is de contributie verschuldigd ingevolge artikel 6 van het Huishoudelijk Reglement

Automatische incasso vergemakkelijkt de administratie van de vereniging en heeft onze voorkeur. Om kosten te besparen zullen wij bij niet- automatische incasso de factuur via e-mail aan u versturen.Bij ontbreken van een e-email adres zullen wij de factuur aan u opsturen.

Aan en afmelden leden uitsluitend schriftelijk via het postadres of via onderstaand formulier:

Indien onderstaand formulier niet werkt graag alle gegevens mailen naar info@vvstrijen.nl

Ik vul dit formulier in vanwege een:

Soort Lid:

Indien nieuw jeugdlid heeft u zoon/dochter al meegetraind ?

Voorletters

Voornaam + Achternaam

Straat / Huisnummer:

Postcode / Woonplaats:

Telefoonnummer:

Uw email (verplicht)

Geslacht:

Geboortedatum:

Soort legitimatie:

Legitimatie nummer:

Betaalwijze: ( verplicht invullen )

Emailadres voor administratie, factuur per email en mailing ( verplicht invullen )

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de v.v. Strijen om de contributie af te schrijven van:

IBANnummer:

Ter name van:

Hierbij geef ik als lid (of ouder/ verzorger indien lid jonger is dan 16 jaar) toestemming voor gebruik van mijn beeltenis op foto’s en / of videomateriaal, zoals bijvoorbeeld teamfoto’s, individuele foto’s en video-opnamen van wedstrijden of activiteiten, voor publicatie in jaarlijkse clubmagazine, op website en overige officiële social mediakanalen van v.v. Strijen.

Al uw gegevens zullen worden verwerkt conform ons Privacy beleid. Het gehele Privacy beleid kunt u vinden op onze website via https://www.vvstrijen.nl/privacybeleid/

Opmerkingen:

Vul onderstaande code in ter beveiliging van uw gegevens: