Let op, kom niet voor een dichte deur te staan

176

Om een beeld te krijgen van de sleutels die in omloop zijn is een tijdje geleden door de commissie Gebouwen & Terreinen besloten om de cilinders van de achterdeur, kleedruimte en van de  ballenhokken te wisselen en hier tijdelijke sleutels voor uit te geven. 

Nu de juiste “oude” sleutels bij de juiste personen in bezit zijn is het tijd om weer van deze “oude” sleutels gebruik te gaan maken en de tijdelijke sleutels in te leveren. Vanaf zaterdag 11 november zullen de cilinders van de achterdeur, kleedruimte en ballenhokken weer worden gewisseld en kan dus weer gebruik gemaakt worden van de “oude” sleutels.  De tijdelijke sleutels kunnen ingeleverd worden bij Edwin Keizer, Remco van Egmond of via enveloppe met naam erop in de witte brievenbus in de administratieruimte.

De laatste ruimte waarvan de uitgegeven sleutels geïnventariseerd gaan worden is de reproruimte. Aan de mensen die direct toegang hebben tot de repororuimte door middel van een eigen sleutel worden verzocht hiervan vóór 10 november melding te maken via het mailadres gebouwen@vvstrijen.nl .

Iedereen hartelijk bedankt voor de medewerking.

Remco van Egmond – Gebouwen en terrein