Mobiel digitaal wedstrijdformulier: belangrijke informatie voor alle leden en vrijwilligers van v.v. Strijen

333

Dit seizoen stapt het amateurvoetbal over naar het mobiel digitaal wedstrijdformulier (mDWF).

Het invullen van het wedstrijdformulier zal vanaf dan uitsluitend met de Wedstrijdzaken-app op een smartphone of tablet gaan. Bovendien zijn alle plastic spelerspassen afgeschaft. Met deze app kost het invullen van de wedstrijdformulieren minder tijd en moeite. En meer mensen kunnen dit nu gaan doen. Dit betekent minder administratief werk en voor vrijwilligers is het erg belangrijk dat er minder tijd verloren gaat.

Vorig jaar was al het zaalvoetbal hier al op overgestapt en is er in bepaalde regio’s getest bij het veldvoetbal.De ervaringen waren daarbij zo positief dat de KNVB heeft besloten om met ingang van het komende seizoen volledig over te gaan op het mobiele wedstrijdformulier.

Om te beginnen betekent dit dus dat de plastic spelerspassen niet meer zullen worden gebruikt.In plaats daarvan kan de leider, de aanvoerder, of de overige spelers op zijn mobiele telefoon of tablet aangeven welke spelers deelnemen aan de wedstrijd.

De scheidsrechter op zijn beurt kan, voor aanvang van de wedstrijd, op zijn eigen mobiele telefoon of tablet de spelerspascontrole doen en, na afloop van de wedstrijd, de uitslag invoeren en overige relevante gegevens qua wedstrijdverloop administreren.

Wedstrijdzaken-app

Om dit te kunnen doen, dienen de leider en/of de aanvoerder en/of meerder spelers van elk team en de scheidsrechters gebruik te maken van de nieuwe Wedstrijdzaken-app van de KNVB.

Deze app kan worden gedownload uit de Apple Store (voor iPhone of iPad) of uit de Google Play Store (voor Android-toestellen).

Om gebruik te maken van de Wedstrijdzaken-app, dien je in te loggen met het e-mailadres waarmee je bij de KNVB geregistreerd staat.

Voor meer informatie over de nieuwe Wedstrijdzaken-app: zie de website van de KNVB http://www.knvb.nl/assist/assist-bestuurders/wedstrijdzaken/wedstrijdbepalingen/digitaal-wedstrijdformulier-veld–en-zaalvoetbal/mobiel-dwf-veldvoetbal

Digitale spelerspas en pasfoto

De overgang naar het mDWF betekent ook dat spelers zelf een foto voor de (digitale) spelerspas kunnen aanleveren of aanpassen.

Van spelers die vorig jaar al een spelerspas hadden, is hun digitale spelerspas inclusief foto inmiddels al beschikbaar.

Ook van de eerste jaars D-pupillen is al een pas aangemaakt.

Het meest handig lijkt het ons als de trainers/leiders van JO13-1,2 en 3 een foto maken van de spelers en deze uploaden bij de spelers-profielen, nadat de app is geïnstalleerd.

Dit kost maar weinig tijd en is veel efficiënter dan dat spelers (ouders) zelf individueel hun foto gaan moeten uploaden. Ieder team is daar echter vrij in.

Gevraagd: Actie

Gelukkig is ter voorbereiding op deze overgang al veel werk achter de schermen verricht.

Zo heeft Piet Engels alle bondsteams al ingericht, zodat leiders, trainers, scheidsrechters en staffunctionarissen straks een vliegende start kunnen maken met het werken met de App (MDWF).

U als spelend lid, trainer / begeleider of vrijwilliger heeft echter ook een aantal dingen te doen om een soepele start te kunnen garanderen.

Voor zover we vanuit de commissie voetbalzaken en wedstrijdzaken kunnen overzien, moet minimaal het volgende gebeuren:

 • Alle functionarissen van VTZ, wedstrijd- en scheidsrechterzaken installeren de App en verdiepen zich in de informatie en handleidingen via bovenstaande link
 • Leiders, aanvoerders, maar ook spelers van seniorenteams installeren de App en nemen kennis van diezelfde informatie;
 • Trainers en leiders van jeugteams t/m JO13 installeren de App en verdiepen zich in de materie.
 • Trainers en leiders van eerste jaars JO13 (“D” pupillen) maken per speler een fotootje en uploaden die op de spelerspas.

De commissie voetbalzaken heeft staffunctionarissen in voorkomende gevallen al separaat geïnformeerd.

Verder zijn we in contact met KNVB-support om de transitie van ‘sportlinq op de computer’ naar de ‘App op de smartphone’ zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Nadere communicatie zal –waar nodig op maat-, volgen.

Bovenstaande link leidt naar een aantal verhelderende films. Ook staan handleidingen voor je gereed om te raadplegen. Er zijn verschillende handleidingen voor verschillende soorten gebruikers.

Contactgegevens en privacy

De overgang naar het mDWF en het gebruik van de Wedstrijdzaken-app betekent dat spelers en overige leden van de vereniging in beperkte mate zelf hun geregistreerde gegevens bij de KNVB kunnen wijzigen.

Voor vv Strijen betekent dit dat elk lid van de vereniging zelf zijn of haar eigen privacy niveau bij Sportlink (het bedrijf dat de ledenadministratie voor de KNVB verzorgt) kan aanpassen.

De leden hebben hierbij de keuze uit drie niveaus: privé, normaal, of open. De standaard privacy instelling voor alle leden van v.v. Strijen is privé.

Het aanpassen van de eigen contactgegevens (adres, e-mailadres, telefoonnummer) is bij vv Strijen niet mogelijk via de Wedstrijdzaken-app.

 Voor alle duidelijkheid

 • De stap naar het mDWF is een landelijk besluit, door de KNVB geïnitieerd en doorgevoerd.
 • De wedstrijdzaken App is vanaf komend seizoen echt het ENIGE middel om wedstrijdformulieren in de vullen. De computers in de administratieruimte kunnen hier niet meer voor worden gebruikt;
 • Ofschoon we ervan uitgaan dat een ieder in het bezit is van een smartphone, inclusief geïnstalleerde APP, zal v.v. Strijen bij wijze van extra faciliteit zorgen voor een mobiel device in de administratieruimte.
 • Alleen voor noodgevallen (wifi ligt plat, KNVB site uit de lucht) kan een zgn. noodformulier worden gebruikt.
 • Om mogelijke (aanloop) problemen met de digitale spelerspassen en –foto’s te voorkomen, vragen wij iedere speler bij de wedstrijden een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben.

Als de scheidsrechter erom vraagt, kunnen we dat dan tonen.

 • De uitslagen van wedstrijden van JO11 en JO9 worden niet via de app (mobiel digitaal wedstrijdformulier) toegevoegd. Dat gebeurt straks nog via Sportlinq.
 • De app ‘voetbal.nl’ blijft gewoon bestaan en is voor ouders en belangstellenden gewoon te raadplegen. De wedstrijdzaken APP is daarvoor niet nodig.

We gaan ervan uit u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd. We verzoeken u te voldoen aan de hierboven gestelde vragen.

Overigens kunt u uw evt. nadere vragen verder stellen aan voetbalzaken@vvstrijen.nl.

Houd svp rekening met een iets langere reactietijd, omdat deze materie en werkwijze ook voor ons als (nieuwe) commissieleden nieuw is en we mogelijk informatie moeten ‘halen’ bij de KNVB-support.