Even voorstellen….. Nieuw Bestuur v.v. Strijen

1517

Op zaterdag 1 juli 2017 gaat formeel het nieuwe bestuur van v.v. Strijen aan de slag.

Na de aankondiging op de Algemene Ledenvergadering op 22 november 2016 dat het huidige bestuur, bestaande uit Hans van der Kellen (Voorzitter), Adri van Drongelen (Secretaris) en Nico Carree  (Penningmeester), ging stoppen, is er vervolgens in de maanden daarna hard gewerkt aan het samenstellen van een nieuw bestuur.

Wij zijn er trots op om te kunnen melden dat wij daarin zijn geslaagd!

Dit nieuwe bestuur start dus nu per 1 juli en wij stellen hen graag even kort aan u voor:

Voorzitter Dick de Heus
Secretaris Jeannette Biesheuvel
Penningmeester Jeroen van Gent
   
Bestuursleden Commissie Voetbalzaken Jaco Dorst en Wim de Geus
Bestuurslid Sponsorcommissie Richard Kruijthof
Bestuurslid Commissie Gebouwen en Terreinen Remco van Egmond
Bestuursleden Kantinecommissie Bert Batenburg en Peter Engels
Bestuurslid Activiteitencommissie Mariëlle van Egmond

 

v.l.n.r. Jeroen van Gent, Remco van Egmond, Dick de Heus, Peter Engels, Jeannette Biesheuvel, Marielle van Egmond, Bert Batenburg, Jaco Dorst en Wim de Geus. Op de foto ontbreekt Richard Kruijthof.

Overdracht oud naar nieuw bestuur

In de afgelopen weken hebben de meeste nieuwe bestuursleden binnen de vereniging diverse gesprekken gevoerd en zijn ze ‘meegelopen’ met de oude bestuursleden om kennis en ervaring op te kunnen doen.

Vanaf 1 juli moeten de nieuwe bestuursleden nu zelf op eigen benen staan en het beleid en de visie van v.v. Strijen vorm gaan geven.

Duidelijk is wel dat wij als nieuw bestuur  van v.v. Strijen, maar uiteraard ook alle leden, veel waardering en respect mogen hebben voor onze oude bestuursleden en de werkzaamheden die zij verricht hebben voor onze voetbalvereniging!

Een oprecht dank aan Hans, Adri en Nico voor deze werkzaamheden als ook voor de medewerking die wij als nieuw bestuur mochten krijgen in de afgelopen weken (en in de nog komende weken) in de overdracht van werkzaamheden is hier op zijn plaats!

v.v. Strijen, dat zijn wij!

Als nieuw bestuur gaan wij voor alle leden, vrijwilligers, donateurs, sponsors en ieder ander die v.v. Strijen een warm hart toedraagt ons uiterste best doen om alles zo goed mogelijk te organiseren.

Dit doen wij gelukkig niet alleen, maar hierbij mogen wij rekenen op diverse commissieleden en vrijwilligers die ons helpen. Voor een overzicht hiervan zie ook onze nieuwe colofon.

Echter, zoals reeds aangegeven op de vrijwilligersbijeenkomst op 31 januari is het noodzakelijk dat alle leden, ouders/verzorgers van leden, dan wel andere betrokkenen bij v.v. Strijen bewust zijn van het feit dat er nog vele werkzaamheden te verrichten zijn  en dat wij daarvoor alle handjes kunnen gebruiken.

Aarzel dus niet en meld u ook aan als vrijwilliger via bijgaand formulier en help onze commissies met het verrichten van de zo broodnodige werkzaamheden!

Voor nu wensen wij een ieder alvast een hele fijne vakantie!

Met vriendelijke groet,

het “Nieuwe” Bestuur v.v. Strijen